AKCIA - VEČER ĽUDOVEJ KULTÚRY

Raz mesačne organizujeme večer ľudovej kultúry, kde je podmienkou všetkých zúčastnených prísť v kroji. Tak môžu stráviť príjemný večer pri živej cimbalovej hudbe. Počas večera sa v programe prezentujú rôzne folklórne skupiny a súbory ako aj ľudoví umelci. Pozvánka na uvedenú akciu bude stále aktuálne zverejnená. Tiež vám poradíme kde si môžete zapožičať kroj v prípade potreby. Účasť je potrebné dohodnúť na telefónnom čísle 0903 905 903, nakoľko počet návštevníkov je limitovaný.

 

Večer ľudovej kultúry Humno Košice

Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 12 Košice, Slovenská republika,  T-Mobile: 0903 905 903